Geen navigatiebalk links? Klik hier! Opdrachtgevers

Taalcentrum van de Vrije Universiteit
Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden
Haagse Hogeschool, Den Haag

Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding, Den Haag
Hogeschool INHOLLAND
Johan de Witt College, Den Haag
O (Onderwijs Magazine)
MBO Raad (voorheen Bve Raad)
Mondriaan College, Den Haag

Koninklijke Ahold nv, Zaandam
Stichting Aids Fonds
D66, Den Haag
Bureaus Jeugdzorg Haaglanden, Den Haag
Gemeente Den Haag
Haagsche Courant, Rijswijk
Woningbouwvereniging Haag Wonen, Den Haag
Stichting Jeugdzorg Den Haag/Zuid-Holland Noord, Voorburg
Humanistisch Platform Haaglanden
Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie
Politieacademie
Sociaal Economische Raad, Den Haag
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wegener Uitgeverij Midden-Nederland

-.-

Producten

Beleidsnota
Bladconcept
Eindredactie
Enquête (onderzoek en verslag)
Folder/brochure
Jaarverslag
Journalistiek artikel
Onderwijsmateriaal
Redactie
Taaltraining